Sa oled siin

Meie sündmused

Tapa Erikool 26.10 & 2.11.2012 Nõustajate koolitus.

Tapa Erikoolis sai läbi viidud nõustajate baaskoolitus. See on järgmine etapp asutuse tubakaga võitlemise projektis. Töötajate hulgas nõustajad on vajalikud selleks, et noorukitel (kes tahab vabaneda tubaka sõltuvusest) oleks võimalus vabalt saada abi otse koolis. Selleks võib nooruk pöörduda koolituse läbinu erikooli töötaja poole, kellega on temal hea usaldusväärne suhe.

Tubakasõltuvus, nagu kõik teised sõltuvused, vajab komplekset lähenemist. Ei piisa vabaneda vaid „keemilisest-nikotiini sõltuvusest“. On oluline põhjalikult jagu saada niiöelda psühholoogilisest sõltuvusest.

Noorte suitsetamises on „funktsioon“ (ehk see sama psühholoogiline komponent) on isegi rohkem väljendunud kui täiskasvanutel. Noorukid sageli hakkavad suitsetama selleks et paista täiskasvanud, selleks et mitte erineda teistelt (et olla popp), uudishimust ja lihtsalt protesti pärast. Just kaasnevate probleemidega tuleb nõustajal noorega süüviti tegelema. Või vähemalt näidata, et sigaret ei lahenda neid probleeme vaid tekitab juurde veelgi tõsisemaid probleeme!

Nõustaja põhieesmärk noorukiga töös on emotsionaalne tugi, pädeva info andmine, nõustamine, abi kõikide sõltuvusest vabanemise etapide läbimisel, ühiskoos noorukiga tema tubakaga seotud veendumuste analüüs. On vajalik jätkata kuni nooruki silmis sigaret ei kaota kõik temale omistavaid omadusi ning jääb vaid selleks milleks ta on – ehk haritute inimeste lõksuks, hingetute „tubakaparunite“ nikotiini konksuks. Tõtt teades on palju kergem tubakale EI öelda!

 

 

Total votes: 3103

Nelijärve. Konsultantide koolitamine SLN. (Tervise Arengu Instituud)

Nelijärve Puhkekeskuses sai toimunud kahepäevane tubakast loobumise nõustamise (TLN) koolitus teenuse osutajatele. MTÜ Chiron oli Tervise Arengu Instituudi poolt kutsutud läbiviia loengu teemas: „Psühholoogilised aspektid tubakast loobumisel“ (lektor: psühholoog Andrei Gužov).

Kuulajateks valdavalt olid meedikud: perearstid, pereõed, ämmaemandid, apteekrid jt.

 

Koolitusel olid põhjalikult kajastatud järgmised teemad:

 1. Tubakatarvitamise olukord ja trendid Eestis
 2. Tervisele orienteeritud strateegiad ja tubakas
 3. Noored ja tubakas. Rasedus ja tubakas
 4. Tubaka kahjustav mõju tervisele
 5. Tubakast loobumise nõustamise kabinettide võrgustik Eestis
 6. Kaudne suitsetamine ja selle kahjud tervisele
 7. Tubakavaba keskkonna kujundamine
 8. Tubakatarvitamise reaalsed paradoksid
 9. Sigaretisuitsetamise alternatiivid ja selle riskid
 10. Tubakatooted ja nõuded toodetele
 11. Seadusloome rakenduslikud aspektid
 12. Tubakaseaduse „turvaaugud“  Muudatusettepanekud
 13. Psühholoogilised aspektid tubakast loobumisel
 14. Tubakas kui oluline riskitegur vähile
 15. Tubakast loobumise nõustamine esmatasandi tervishoiusüsteemis
 16. Nikotiini neurobioloogiline toime
 17. Psühho-farmakoloogiline käsitlus
 18. Motivatsiooni tekitamine tubakatarvitamisest loobumiseks
 19. Eluviisi muutmine
 20. Tubakast loobumise meetodid: lühi- ja intensiivne nõustamine
 21. Ettevalmistusperiood
 22. Loobumisprotsess
 23. Nikotiinasendus- ja sõltuvusravi
 24. Nõustamise tulemuslikkuse hindamine

 

 

Oli meeldiv auditooriumi ette astuda selliste oma alal tunnustatud spetsialistidega nagu:

Dr. Tiiu Härm, Tervise Arengu Instituut,  ekspert, tubakast loobumise nõustaja

Dr. Andrus Lipand, TTK õppejõud, ETAKi juhatus

Pr. Ülle Ilves, TAI peaspetsialist

Dr. Diana Ingerainen, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine, perearst

Dr. Ülle Ani, Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliinik, kopsuarst, tubakast loobumise nõustaja

 

Esmane tagasiside kuulatajatest oli väga positiivne.

Ootame ametliku tagasisidet Tervise Arengu Instituudist koolitusjärgselt täidetud tagasiside ankeetidelt.

Soovime koolituse läbinutele edu ja kindlust töös!

Total votes: 3052

Kommentaarid

Minu loengu osa oli planeeritud esimese päeva lõppu ja auditoorium selleks ajaks oli juba korralikult rohke infoga ära koormatud. Oli siiski meeldiv märgata, et kuulati huvi- ja tähelepanuga. Kuulajad aktiivselt esitasid küsimusi. Just seda oli minule vaja. Minu eesmärgiks oli äratad huvi selle teema vastu. Näidata, et sageli allahinnatakse selle teema (Psühholoogilised aspektid tubakasõltuvuses) tõsidus ja mõju. Lühikese aja jooksul soovisin anda kuulajatele mitte ainult üldjoontes teemast arusamist kuid anda samuti kergelt kasutatavat ja efektiivset töövõttet.

Andrei Gužov

Total votes: 3165

Valkla hooldekodu SLN loeng-seminar 15.08.2012

15 augustil (2012a) oli tehtud esimene praktiline samm tubaka võitlemise teemal sellises suures asutuses nagu AS Hoolekanneteenused. Kohtumine toimus Valkla Hooldekodus.

MTÜ Chiron poolt oli läbiviidud sissejuhatav loeng teemas „Tubakasõltuvus ja võimalused sellest vabanemiseks“. Loengu lõppemisel oli töögrupis arutletud, kuidas antud teadmisi saab rakendada asutuse töös.

Pikkemas perspektiivis on asutuse eesmärgiks vähendada klientide hulgas suitsetajate arvu. See on asutuse poolt veel üks samm enda klientide-patsientide tervise edendamisel. Peab tunnistama, et eesmärk on üsna ambitsioonikas, kuna igalpool maailmas psühhiaatria kliinikutes (või muudes hoolekanne asutustes, kus on klientideks psüühiliste häiretega inimesed) on väga hästi teada kui teravalt on üleval tubaka küsimus. Arvestades hoolekanne asutuste klientuuri eripära peab lähenemine sellele küsimusele olema kahtlemata hästi läbi mõeldud, terviklik ning kindlasti väga delikaatne.

Asutuse juhtkond ootuspäraselt alustas väga loogilise sammuga, ehk enda asutuse töötajate informeerimisest ning motiveerimisest. Mittesuitsetavate töötajate arvu suurendamine võib olla väga motiveeriv ja kindlust andev eeskuju ka asutuse klientidele suitsetamisest loobumiseks. Aruteluringis on kõlamajäänud idee vajadusest koolitada töötajate hulgas nõustajate gruppi, kes oleksid pädevad anda nõustamistoetust neile, kes on motiveeritud tubakasõltuvusest vabaneda (nii klientidele kui ka enda kolleegidele).

Loodame et asutuse juhtkonnal ning töötajatel koostöös õnnestub välja töötada ning ellu viia toimekas strateegia tubaka küsimuse lahendamisel.

Soovitame neile igati jõudu selles raskes kuid olulises algatuses!

Total votes: 4104

Tapa Erikool: SLN loeng 11.05.2012

Taпa (Спецшкола) лекция по теме Табак. 11.05.2012 Taпa (Спецшкола) лекция по теме Табак. 11.05.2012 Taпa (Спецшкола) лекция по теме Табак. 11.05.2012

Toimus Tapa Erikooli loeng töötajate jaoks. Asutuse juhtkond otsustas tõsiselt tegeleda tubakasuitsetamise teemaga õpilaste seas. Alguseks oli läbiviidud informatiivne loeng töötajate jaoks. Ees on päris tõsine töö ühise strateegia/lähenemise välja töötamine (tubaka teema käsitlemiseks õpilastega) töötajate jaoks. Ning samuti nõustajate töögruppi välja koolitamine asutuse õpetajate seast.

 

Total votes: 3796

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer